25 02 2016 438738 شناسه:

1. آيا مي‌شود موكت‌هاي‌ مسجد كه مازاد بر احتياج است را فروخت؛ يا مي‌توان براي‌ مجالس عروسي‌ و غيره اجاره داد؟ اگر زياني‌ وارد شود، جايز است در اين صورت اجاره داده شود يا خير؟

2. آيا فروختن ظروف مسجد و اثاثيهٴ ديگر آن به دليل فرسودگي كه بخواهند آن را تبديل به لوازم جديدتر نمود، جايز است يا خير؟

3. آيا اجاره دادن اموال مسجد كه هم وقف خاص و هم وقف عام دارد جايز است يا خير؟ ضمن اينكه مقداري از وقوف عام و خاص با هم مخلوط شده و تشخيص و تفكيك آن مشكل است؛ در اين صورت آيا مي‌شود اجاره داد يا خير؟

4. آيا تهيه و خريد براي اموال مسجد بايستي‌ به نيّت وقف عام باشد يا خاص كه در صورت اجاره دادن مشكل شرعي‌ نداشته باشد؟

 ١. اثاث مسجد از قبيل فرش، ظرف و لوازم ديگر را در صورت وقف خاص و زائد بر احتياج مي‌توان فروخت يا اجاره داد و درآمد حاصل را در همان مسجد صرف كرد و در صورت وقف عام به مساجد ديگر منتقل كرد.

2. در صورت مشتبه شدن وقف خاص و عام، احوط ترك فروش يا اجاره است.

3. زيان‌هاي‌ عادي‌ از درآمد كم مي‌شود و زيان‌هاي‌ عمدي‌ و غير عادي‌ به عهده كسي است كه ضرر وارد كرده است.


دیدگاه شما درباره این مطلب
افزودن نظرات