نیایش سالکان و رهاورد واصلان
بسم الله الرحمن الرحیم وایّاه نستعین 1. علم گرچه هستی مجرّد است و تمام درجات هستی، مخصوصاً هستی منزّه از لوث مادّه، کمال است، لیکن کمال، خود دارای مراتب فراوان است که برخی از آنها راجع به مرحله عقل انسان، و بعضی دیگر راجع به مرحله وهم و خیال...
معرفت دینی
بسم الله الرّحمن الرّحیم و ایّاه نستعین   پیرامون فهم بشر و بلندا و ژرفای آن سخن بسیار است، چون از شئون گوناگونی برخوردار است که هر یک بحث مبسوط و جدایی را می‌طلبد. آنچه در بخش دوم این گفت‌وگوها مورد بحث قرار گرفته، عمدتاً ناظر به...
نگاهی اجمالی به برخی از اسرار نماز
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین   مراتب اسرار نماز سحر، مناسب ترین زمان برای رازیابی نماز نماز عصارۀ اسفارچهرگانه خرق حجاب ظلمانی و نورانی توسط نماز سیری در کتاب «سرّ الصلوة» حضرت امام خمینی(قدس سرّه) هماهنگی شریعت و طریقت و...
جایگاه نیت در مناسک حج و عمره
بسم الله الرحمن الرحیم نیّت حج و عمره از عناوین قصدی و قربی است؛ از این رو، باید در آن به دو چیز توجّه و قصد کرد: یکی عنوان عمل و دیگری غایت و هدف آن که تقرّب به خداست. برای روشن شدن دو مطلب مزبور، لازم است اموری ارائه شود که در پرتوِ...
گوشه‌ای از اسرار حجّ
بسم اللّه الرحمن الرحیم و إیّاه نستعین   گرچه مقداری از اسرار حج و سیره حاجیان عارف و مُعْتَمران معروف به پیروی از پیامبران صالح و اولیای فالح که در سالف و آنف حج نهاده‌اند و اُسوه غابر و قادم بوده و هستند، در ثنایای رساله اسرار حج که...
نمایش 1 - 5 از 76 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 16