وقوفين
آيا حج‏گزار مي‏تواند بعد از وقوف عرفات به غير مشعر (مانند مكه) برود و سپس به مشعر بازگردد؟ 1 ـ مي‏تواند به مكه يا جاي ديگر برود و براي وقوف بازگردد .   بيتوته شب تا طلوع فجر در مشعر 1 ـ بيتوته شب دهم تا طلوع فجردر مشعر، بنابر...