محدوده طواف
  1 ـ محدوده طواف حد مطاف در حال ازدحام و اتصال طواف کنندگان، طواف در بيرون مقام و دورتر از اين حد [محدوده کعبه و مقام] هم صحيح است.   طواف از طبقه دوّم براي معذورين در صورت عدم امكان طواف در طبقه اول، با رعايتِ الأقرب...
احكام طواف
 قطع، شك و خلل در طواف: الف ـ قطع و از سرگيري طواف با توجه به اين كه قطع، زياده و نقصان در طواف، در اعمال زائران بسيار اتفاق مي‏افتد، آشنايي با موارد مختلف و احكام آن حائز اهميّت است. قطع طواف از چند جهت مورد نظر قرار مي‏گيرد: 1ـ...
برخي از احكام بانوان در طواف
  رؤيت دم اگر حائض بعد از عادت غسل كند و اعمال را انجام دهد و بعد از اتمام روز دهم، مجدّدا خون ببيند، محكوم به استحاضه است.   و اگر از روز دهم نگذشته باشد محكوم به حيض است و در وسعت وقت بايد طواف و نماز را اعاده كند؛ و...
نماز طواف
     1 ـ زمان نماز مبادرت به نماز طواف واجب است؛   فاصله انداختن بين طواف و نماز طواف اگر عرفاً، نماز به طواف نسبت پيدا نكند بايد طواف را اعاده كند ولي اگر تأخير در حدّ فوت موالات عرفي بين نماز و طواف...