احكام طواف
 قطع، شك و خلل در طواف: الف ـ قطع و از سرگيري طواف با توجه به اين كه قطع، زياده و نقصان در طواف، در اعمال زائران بسيار اتفاق مي‏افتد، آشنايي با موارد مختلف و احكام آن حائز اهميّت است. قطع طواف از چند جهت مورد نظر قرار مي‏گيرد: 1ـ...
برخي از احكام بانوان در طواف
  رؤيت دم اگر حائض بعد از عادت غسل كند و اعمال را انجام دهد و بعد از اتمام روز دهم، مجدّدا خون ببيند، محكوم به استحاضه است.   و اگر از روز دهم نگذشته باشد محكوم به حيض است و در وسعت وقت بايد طواف و نماز را اعاده كند؛ و...
نماز طواف
     1 ـ زمان نماز مبادرت به نماز طواف واجب است؛   فاصله انداختن بين طواف و نماز طواف اگر عرفاً، نماز به طواف نسبت پيدا نكند بايد طواف را اعاده كند ولي اگر تأخير در حدّ فوت موالات عرفي بين نماز و طواف...
احكام سعي
          1 ـ مكان سعي سعي از مسعاي جديد سعي در مسعاي جديد مجزي است، چون بين دو كوه صفا و مروه است.   سعي در طبقه زيرزميني سعي در طبقه زيرزميني با توجه به اين‏كه بين كوه صفا و...
احكام بين عمره و حج
  خروج از مكه بعد از عمره تمتّع   بنابر احتياط نبايد خارج شود، مگر در صورت حاجت و با احرام حج .   سر تراشيدن بين عمره تمتع و حج جايز است مگر آن‏كه تراشيدن سر در حج براي كسي واجب باشد و زمينه آن با تراشيدن [پيش...
نمایش 11 - 15 از 28 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 6