آرشیو دروس تفسیر
تفسير سوره مرسلات جلسه 3 (1398/07/22)
سوره مبارکه «مرسلات»، آیات 1 تا 15
تفسير سوره مرسلات جلسه 2 (1398/07/21)
سوره مبارکه «مرسلات»، آیات 1 تا 15
تفسير سوره مرسلات جلسه 1 (1398/07/20)
سوره مبارکه «مرسلات»، آیات 1 تا 7
مجموعه دروس تفسیر
آرشیو دروس گذشته تفسیر