مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 70 (1394/11/27)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم مرحوم محقق در متن شرايع ، نکاح را به سه قسم تقسيم کردند: نکاح دائم، نکاح منقطع و نکاح أمه. قسم اول که مربوط به نکاح دائم است فصولي دارد، در اين فصول احکامي ذکر...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 69 (1394/11/26)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ششمين مسأله از مسائل ده‌گانه که مرحوم محقق در متن شرايع ، ذيل بحث عقد نكاح عنوان کرده اين است که اگر زوج با «ابو الزّوجة» اختلاف کردند در آن دختري که «معقودٌ...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 68 (1394/11/25)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بيان مرحوم محقق در مسئله ششم از اين مسائل دهگانهاي که در مبحث نکاح شرايع ذکر کردند اين بود که «إذا كان للرجل عدّة بنات»؛ اصل اين مسئله را برابر صحيحه ابي...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 67 (1394/11/24)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ    ششمين مسئله از مسائل دهگانهاي که مرحوم محقق در بحث عقد نکاح مطرح فرمودند اين است: «السادسة إذا كان للرجل عدّة بنات، فزوّج واحدة و لم يسمها عند...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 66 (1394/11/21)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ تتمه مسئله پنجمي که مرحوم محقق عنوان کرده جريان «اقرار» بود [1] که اگر مرد اقرار کند فلان زن همسر من است، آثار زوجيت نسبت به مرد بار است و نسبت به زن بار...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 65 (1394/11/20)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم پنجمين مسئله از مسايل دهگانهاي که مرحوم محقق در شرايع ذيل بحث عقد نکاح مطرح فرمودند اين است، فرمودند: «الخامسة إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدّقته أو...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 64 (1394/11/19
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم مرحوم محقق در فصل دوم بعد از بيان احکام صيغه عقد نکاح، ده مسئله را به عنوان «فيه مسائل» ياد فرمودند. [1] چهارمين مسئله اين است: «يصح اشتراط الخيار في الصداق...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 63 (1394/11/18)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ متن شرايع در فصل دوم از اقسام فصول مربوط به نکاح دائم، درباره شرايط عقد و خصوصيات عاقد است. بعد از گذراندن مسئله صيغه عقد و شرايط عاقد، ده مسئله را به عنوان...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 62 (1394/11/17)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مرحوم محقق در متن شرايع در فصل دوم که عقد بود، دو مبحث داشت: يکي اينکه صيغه عقد به چه صورت است؟ ماده آن چيست؟ صورت آن چيست؟ و مانند آن. يکي اينکه عاقد چه...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 61 (1394/11/14)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مرحوم محقق در متن شرايع براي نکاح دائم چهار فصل منعقد کرده است؛ فصل اول درباره آداب عقد بود که گذشت، فصل دوم درباره خود عقد است. اين فصل دوم دو مبحث داشت و...
نمایش 281 - 290 از 351 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 36