مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 130 (1395/08/04)
مباحث فقه نكاح جلسه 130
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 123 (1395/03/12)
جلسه فقه ـ نکاح جلسه 123
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 122 (1395/03/11)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در فصل چهارم که محرّمات نکاح را ذکر مي‌کنند، اسباب تحريم را شش چيز دانستند: سبب اول نَسَب بود که اين را خود قرآن کريم[1] به صورت مبسوط بيان فرمود. مرحوم محقق چند فرع را ذيل اين عنوان مطرح...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 121 (1395/03/10)
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق در فصل چهارم اسباب تحريم را ذکر مي‌کنند. اولين سبب نَسَب است، بعد شبهه را هم ملحق به نَسَب دانستند. اگر شبهه ملحق به نَسَب است، بعضي از فروعي که مربوط به شبهه است آن را هم در ذيل...
نمایش 221 - 230 از 351 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 36