مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 76 (1394/12/10)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم مسئله نهمي که مرحوم محقق(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) در متن شرايع عنوان فرمودند قسمت مهم مطالب آن گذشت و آن اين بود: «إذا عقد علي امرأة فادعي آخر زوجيتها لم يلتفت...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 75 (1394/12/09)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مسايل دهگانهاي که مرحوم محقق در متن شرايع ذکر فرمودند، اينها يکسان نيست؛ برخي از اين مسايل دهگانه خيلي محل ابتلاست، اينها را هم محقق در ساير کتابهاي خود...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 74 (1394/12/08)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم مرحوم محقق(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) در متن شرايع ضمن مسئله عقد نکاح، ده مسئله را مطرح کردند که هشت مسئله از مسايل دهگانه بحث شد، مسئله نهم اين است که فرمود:...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 73 (1394/12/02)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم هشتمين مسئلهاي که مرحوم محقق در متن شرايع [1] ذيل عقد نكاح بيان کردند تا حدودي مورد بحث قرار گرفت، چند نکته مربوط به اين مسئله هشتم مانده است؛ يکي سخن از...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 72 (1394/12/01)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم هشتمين مسئله که مرحوم محقق در بخش عقد نکاح ذکر کردند اين بود که اگر مردي ادعا کند که فلان زن همسر من است و آن زن منکر باشد و خواهر آن زن ادعا کند که من همسر اين...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 71 (1394/11/28)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم مرحوم محقق در متن شرايع ، نکاح را به سه قسم تقسيم کردند: نکاح دائم، نکاح منقطع و نکاح أمه. قسم اول که مربوط به نکاح دائم است فصولي دارد، در اين فصول احکامي ذکر...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 70 (1394/11/27)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم مرحوم محقق در متن شرايع ، نکاح را به سه قسم تقسيم کردند: نکاح دائم، نکاح منقطع و نکاح أمه. قسم اول که مربوط به نکاح دائم است فصولي دارد، در اين فصول احکامي ذکر...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 69 (1394/11/26)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ششمين مسأله از مسائل ده‌گانه که مرحوم محقق در متن شرايع ، ذيل بحث عقد نكاح عنوان کرده اين است که اگر زوج با «ابو الزّوجة» اختلاف کردند در آن دختري که «معقودٌ...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 68 (1394/11/25)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بيان مرحوم محقق در مسئله ششم از اين مسائل دهگانهاي که در مبحث نکاح شرايع ذکر کردند اين بود که «إذا كان للرجل عدّة بنات»؛ اصل اين مسئله را برابر صحيحه ابي...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 67 (1394/11/24)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ    ششمين مسئله از مسائل دهگانهاي که مرحوم محقق در بحث عقد نکاح مطرح فرمودند اين است: «السادسة إذا كان للرجل عدّة بنات، فزوّج واحدة و لم يسمها عند...
نمایش 161 - 170 از 237 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 24