مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 53 (1394/11/04)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فصل دوم از فصول چهارگانهٴ قسم اول؛ يعني نکاح، مربوط به عقد است. فصل اول مربوط به آداب عقد بود، فصل دوم مربوط به خود عقد است، فصل سوم در اولياي عقد است و فصل...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 52 (1394/11/03)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ چون مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در شرايع بخشي از «خصائص النبي»(صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم) را ذکر کردند، به همين مناسبت يک بحث استطرادي پيش...
نمایش 461 - 465 از 514 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 103