مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 75 (1394/12/09)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مسايل دهگانهاي که مرحوم محقق در متن شرايع ذکر فرمودند، اينها يکسان نيست؛ برخي از اين مسايل دهگانه خيلي محل ابتلاست، اينها را هم محقق در ساير کتابهاي خود...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 74 (1394/12/08)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم مرحوم محقق(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) در متن شرايع ضمن مسئله عقد نکاح، ده مسئله را مطرح کردند که هشت مسئله از مسايل دهگانه بحث شد، مسئله نهم اين است که فرمود:...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 73 (1394/12/02)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم هشتمين مسئلهاي که مرحوم محقق در متن شرايع [1] ذيل عقد نكاح بيان کردند تا حدودي مورد بحث قرار گرفت، چند نکته مربوط به اين مسئله هشتم مانده است؛ يکي سخن از...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 72 (1394/12/01)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم هشتمين مسئله که مرحوم محقق در بخش عقد نکاح ذکر کردند اين بود که اگر مردي ادعا کند که فلان زن همسر من است و آن زن منکر باشد و خواهر آن زن ادعا کند که من همسر اين...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 71 (1394/11/28)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم مرحوم محقق در متن شرايع ، نکاح را به سه قسم تقسيم کردند: نکاح دائم، نکاح منقطع و نکاح أمه. قسم اول که مربوط به نکاح دائم است فصولي دارد، در اين فصول احکامي ذکر...
نمایش 251 - 255 از 326 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 66