مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 74 (1394/12/08)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم مرحوم محقق(رِضوانُ اللهِ عَلَيه) در متن شرايع ضمن مسئله عقد نکاح، ده مسئله را مطرح کردند که هشت مسئله از مسايل دهگانه بحث شد، مسئله نهم اين است که فرمود:...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 71 (1394/11/28)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم مرحوم محقق در متن شرايع ، نکاح را به سه قسم تقسيم کردند: نکاح دائم، نکاح منقطع و نکاح أمه. قسم اول که مربوط به نکاح دائم است فصولي دارد، در اين فصول احکامي ذکر...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 70 (1394/11/27)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم مرحوم محقق در متن شرايع ، نکاح را به سه قسم تقسيم کردند: نکاح دائم، نکاح منقطع و نکاح أمه. قسم اول که مربوط به نکاح دائم است فصولي دارد، در اين فصول احکامي ذکر...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 69 (1394/11/26)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ششمين مسأله از مسائل ده‌گانه که مرحوم محقق در متن شرايع ، ذيل بحث عقد نكاح عنوان کرده اين است که اگر زوج با «ابو الزّوجة» اختلاف کردند در آن دختري که «معقودٌ...
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 73 (1394/12/02)
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم هشتمين مسئلهاي که مرحوم محقق در متن شرايع [1] ذيل عقد نكاح بيان کردند تا حدودي مورد بحث قرار گرفت، چند نکته مربوط به اين مسئله هشتم مانده است؛ يکي سخن از...
نمایش 231 - 235 از 251 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 51