نمایشگر دسته ای مطالب
كار كردن مسلمان تحت مديريت غير مسلمان
كار كردن مسلمان تحت مديريت غير مسلمان

آيا كاركردن افراد مسلمان از نظر شرعي تحت رياست يا مديريت فرد يهودي حرمت دارد يا خير؟

صرف كار كردن مسلمان تحت رياست يا مديريت يهودي حرام...

ريش‌تراشي
ريش‌تراشي

حكم تراشيدن ريش و گرفتن اجرت آن چيست؟

1. احتياط واجب، ترك تراشيدن ريش است.

...

مجسمه‌سازي
مجسمه‌سازي

ساخت، خريد و فروش، نگهداري‌ و نصب مجسمه‌هاي‌ داراي‌ صورت انساني‌، در معابر عمومي‌ و ميادين از نظر فقهي‌ چه حكمي‌ دارد؟ سؤال مذكور در فرض صورت حيواني‌ چه حكمي‌ دارد؟ نگهداري‌ مجسمه‌هاي‌ كوچك تزييني‌ به صورت انساني‌ يا...

رقص و دست زدن
رقص و دست زدن

كف‌زدن و رقص چه حكمي‌ دارد؟

 كف‌زدن بيهوده است؛ ولي‌ حرام نيست. رقص زن براي‌ شوهر اشكالي‌ ندارد و در مجالس زنانه نيز در...

موسيقي
موسيقي

نظر حضرتعالي‌ درباره موسيقي‌ مطرب و غيرمطرب چيست و ملاك تشخيص آن چيست؟

 آنچه مايهٴ فراموشي‌ خدا و سبب ارتكاب گناه...

شطرنج و قمار
شطرنج و قمار

امروزه بازي‌ با شطرنج و ورق (پاسور) بدون برد و باخت و به عنوان سرگرمي‌ و ورزش، نه به عنوان قمار، در بين جوانان متداول است. حكم خريد و فروش و نگهداري‌ اين آلات و بازي‌ با آن چيست؟

...

شطرنج و قمار
شطرنج و قمار

امروزه بازي‌ با شطرنج و ورق (پاسور) بدون برد و باخت و به عنوان سرگرمي‌ و ورزش، نه به عنوان قمار، در بين جوانان متداول است. حكم خريد و فروش و نگهداري‌ اين آلات و بازي‌ با آن چيست؟

...