نمایشگر دسته ای مطالب
مسائل متفرقه ازدواج
مسائل متفرقه ازدواج

زن شوهردار با مردي زنا نموده است و بعد از زنا از شوهر اوّلي طلاق گرفته و عدّه را هم مراعات كرده و جاهل به حكم بوده و توبه نموده و سپس به عقد فرد زاني درآمده است و الآن مدت چهار سال با هم زندگي مي‌كنند؛ حكم چيست؟

...
سبب‌هاي محرميت
سبب‌هاي محرميت

دو پسرعموي‌ من و خواهر بزرگم شيرخورده مادربزرگم هستند. آيا فقط اين سه نفر با هم محرم‌اند يا همه فرزندان عمويم با خواهران و برادرانم محرم‌اند؟

1....

نفقه
نفقه

زوجه طي سند عادي مهريه، نفقه و كليه حقوق خود را به همسرش حلال نموده است. زوجه مدّعي است اين سند و نوشته با تهديد و اجبار از سوي همسر از وي اخذ گرديده و اين در حالي است كه هيچ شاهدي بر اين مدّعا وجود ندارد.

ازدواج با فِرق اسلامي
ازدواج با فِرق اسلامي

اگر دختر شيعه با مردي كه داراي مسلك اهل حق است ازدواج نمايد آيا محرميت ايجاد مي‌شود و اين ازدواج مشروع است؟ و آيا فرزندي كه از اين زوج متولد مي‌شود طهارت مولد دارد و حلال‌زاده است؟

...

ازدواج موقّت
ازدواج موقّت

اگر در عقد موقّت تعيين مدت فراموش شود؛ اما منظور عقد موقّت باشد، و عمل نزديكي هم صورت نگرفته باشد چاره چيست؟

1. در صورت فراموش شدن مدت ظاهراً...

مهريه
مهريه

آيا مي‌‌توان يكي‌ از اعضاي‌ بدن را مهريه قرار داد؟

خير. 

شرط ضمن عقد
شرط ضمن عقد

آيا مي‌‌توان در ضمن عقد نكاح شرط كرد كه تمكين خاص صورت نگيرد؟ آيا اين شرط سبب بطلان عقد نمي‌‌شود؟

در صورتي‌ كه تمكين خاص از...