نمایشگر دسته ای مطالب
اختصاص فضایی از مسجد به كتابخانه
اختصاص فضایی از مسجد به كتابخانه

اختصاص فضایی از مسجد به كتابخانه و فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ بسيج

 قسمتي‌ از مسجد به كتابخانه و فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ بسيج اختصاص دارد و فقط در شب‌هاي‌ احياء در اختيار نمازگزاران قرار مي‌گيرد و زماني‌ كه نماز جماعت...

تخريب و بازسازي مسجد
تخريب و بازسازي مسجد

آيا تخريب مسجد جامع قديمي‌ جايز است يا خير؟ با توجه به اينكه ساختمان قديمي‌ مسجد به علت كثرت جمعيت و دامنهٴ فعاليت‌هاي‌ اسلامي‌ و ديني‌ ظرفيت و گنجايش جمعيت و برنامه را ندارد.

اجاره و فروش اموال مسجد
اجاره و فروش اموال مسجد

1. آيا مي‌شود موكت‌هاي‌ مسجد كه مازاد بر احتياج است را فروخت؛ يا مي‌توان براي‌ مجالس عروسي‌ و غيره اجاره داد؟ اگر زياني‌ وارد شود، جايز است در اين صورت اجاره داده شود يا خير؟

2. آيا فروختن ظروف...

احكام مسجد
احكام مسجد

قسمتي‌ از مسجد به كتابخانه و فعاليت­هاي‌ فرهنگي‌ بسيج اختصاص دارد و فقط در شب‌هاي‌ احياء در اختيار نمازگزاران قرار مي‌گيرد و زماني‌ كه نماز جماعت برقرار نباشد، بعضاً به صورت فرادا نماز اقامه...