نمایشگر دسته ای مطالب
احكام غسل
احكام غسل

چه چيزهايي‌ موجب جنابت در بانوان مي‌‌شود؟ آيا خوش آمدن و سست شدن بدن و پرش بدن بدون آنكه مني‌ خارج شود غسل دارد يا خير؟

1. خوش آمدن، سست شدن...