نمایشگر دسته ای مطالب
احكام غسل
چه چيزهايي‌ موجب جنابت در بانوان مي‌‌شود؟ آيا خوش آمدن و سست شدن بدن و پرش بدن بدون آنكه مني‌ خارج شود غسل دارد يا خير؟ 1. خوش آمدن، سست شدن بدن، مادامي كه مني‌ خارج نشود، موجب جنابت نيست. 2. دو چيز موجب جنابت زن مي‌‌شود: يكي‌ خروج مني...