نمایشگر دسته ای مطالب
حكم تماس با سي‌دي‌هاي قرآني
حكم تماس با سي‌دي‌هاي قرآني

آيا مس سي‌دي‌هاي قرآني نيز مستلزم داشتن وضو است يا خير؟

مسّ سي‌دي‌هاي قرآني بدون...

حكم ممانعت جوهر خودكار در وضو
حكم ممانعت جوهر خودكار در وضو

آيا جوهر خودكارهاي معمولي، مانع از آب وضو مي‌شود يا خير؟

 اگر جِرم جوهر، مانع رسيدن آب وضو به...