نمایشگر دسته ای مطالب
پرداخت ديه از بيت‌المال
پرداخت ديه از بيت‌المال

آيا ديه جرح عمدي كه ضاربين ناشناس بعد از عمل ضرب و جرح عمدي متواري شوند و بعد از گذشت چندين ماه از ضاربين مذكور خبري به دست نيايد مي‌تواند همانند ديه قتل از بيت‌المال پرداخت شود يا نه؟

...
حكم قصاص يا عدم قصاص پدر به جهت قتل فرزند خود
حكم قصاص يا عدم قصاص پدر به جهت قتل فرزند خود

 آيا حكم عدم قصاص پدر به لحاظ قتل عمد فرزند در تمامي موارد و با هر انگيزه‌اي به صورت مطلق جاري است؟ يا در موارد خاص و استثنايي قصاص از پدر ساقط است؟

حكم قتل مجنون ادواري در حين جنون
حكم قتل مجنون ادواري در حين جنون

1ـ «الف» با علم به اينكه «ب» دچار جنون ادواري است درصدد قتل عمدي برآمده و در فرصت مناسب كه «ب» دچار جنون ادواري گرديده, مرتكب قتل عمدي وي مي‌گردد. آيا در فرض سؤال قاتل قصاص...

حكم قتل كافر حربي توسط شخص مسلمان
حكم قتل كافر حربي توسط شخص مسلمان

اگر مسلماني با اين اعتقاد كه خون انسان كافر ذمي, حربي, مستأمن هدر مي‌باشد و با اين اعتقاد مرتكب قتل عمدي وي گردد آيا در چنين وضعيتي قاتل قصاص مي‌گردد؟ در فرض عدم تعلق قصاص,...

زندان
زندان

در باب احکام نکاح و طلاق واژهٴ حبس (زندان) در منابع فقهي آمده است. در عصر معصومان(عليهم السلام) اين حبس وجود داشت. دربارهٴ آن کمي راهنمايي فرماييد.

اجراي حد در اماكن عمومي
اجراي حد در اماكن عمومي

در اجراي مجازات شلاق حدّي با عنايت به آيه دوم سوره مباركه نور: ﴿... وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

...
ديه زن
ديه زن

1. جهت تنصيف ديه زنان ، چه ديه‌اي بايد به ثلث ديه كامل برسد: ديه هر جرح به تنهايي؛ ديه كلّ جراحات وارده بر هر عضو؛ ديه كل جراحات وارده بر بدن؟

مقتولي كه از فرقه‌ها باشد
مقتولي كه از فرقه‌ها باشد

اگر مقتول به قتل عمد، داراي پدر و مادر باشد و پدر داراي مسلك اهل حق باشد آيا پدر حق قصاص و يا ديه دارد يا خير؟

ديه قتل شِبه عمد
ديه قتل شِبه عمد

در قتل شبه عمدي كه قاتل فوت كرده اولياء دم به طرفيت ورثه قاتل (اولياء دم) دعوي طرح كردند و ورثه قاتل محكوم به پرداخت ديه از ماترك قاتل شدند لكن قاتل مالي ندارد با تحقيق و بررسي مشخص شد ورثه قاتل...

حكم اشاعه ويروس كشنده
حكم اشاعه ويروس كشنده

آيا شخصي آگاهانه و از روي عمد كه خود مبتلا به ويروس HIV مي‌باشد، شخص ديگري را مبتلا به ايدز نمايد، قاتل محسوب مي‌شود و قتل عمد...

نمایش 1 - 10 از 14 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 2