نمایشگر دسته ای مطالب
پرداخت ديه از بيت‌المال
آيا ديه جرح عمدي كه ضاربين ناشناس بعد از عمل ضرب و جرح عمدي متواري شوند و بعد از گذشت چندين ماه از ضاربين مذكور خبري به دست نيايد مي‌تواند همانند ديه قتل از بيت‌المال پرداخت شود يا نه؟ مجروح به جرح عمدي يا غيرعمدي سهمي در بيت‌المال ندارد,...
حكم قصاص يا عدم قصاص پدر به جهت قتل فرزند خود
 آيا حكم عدم قصاص پدر به لحاظ قتل عمد فرزند در تمامي موارد و با هر انگيزه‌اي به صورت مطلق جاري است؟ يا در موارد خاص و استثنايي قصاص از پدر ساقط است؟ 1ـ يكي از شرايط قصاص اين است كه قاتل, پدر مقتول نباشد. 2ـ بر پدر كه قاتل فرزند خود...
حكم قتل مجنون ادواري در حين جنون
1ـ «الف» با علم به اينكه «ب» دچار جنون ادواري است درصدد قتل عمدي برآمده و در فرصت مناسب كه «ب» دچار جنون ادواري گرديده, مرتكب قتل عمدي وي مي‌گردد. آيا در فرض سؤال قاتل قصاص مي‌گردد؟ 2ـ در فرض عدم تعلق قصاص, وضعيت ديه يا تعزير به چه صورت است؟ ...
حكم قتل كافر حربي توسط شخص مسلمان
اگر مسلماني با اين اعتقاد كه خون انسان كافر ذمي, حربي, مستأمن هدر مي‌باشد و با اين اعتقاد مرتكب قتل عمدي وي گردد آيا در چنين وضعيتي قاتل قصاص مي‌گردد؟ در فرض عدم تعلق قصاص, وضعيت ديه يا تعزير چگونه است؟ 1ـ يكي از شرايط قصاص تساوي در دين است...
زندان
در باب احکام نکاح و طلاق واژهٴ حبس (زندان) در منابع فقهي آمده است. در عصر معصومان(عليهم السلام) اين حبس وجود داشت. دربارهٴ آن کمي راهنمايي فرماييد. 1. زندان در اسلام وجود داشته و دارد؛ 2. زنداني کردن بايد پس از اثبات جرم ِمخصوص در محکمه...
اجراي حد در اماكن عمومي
در اجراي مجازات شلاق حدّي با عنايت به آيه دوم سوره مباركه نور: ﴿ ... وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾ . الف) منظور «طائفة» چيست؟ (آيا اجراي مجازات مذكور در حضور چند نفر آنهم در محيط بسته كفايت مي‌كند يا اينكه الزاماً...
ديه زن
1. جهت تنصيف ديه زنان ، چه ديه‌اي بايد به ثلث ديه كامل برسد: ديه هر جرح به تنهايي؛ ديه كلّ جراحات وارده بر هر عضو؛ ديه كل جراحات وارده بر بدن؟ 2. فلسفه يا حكمت تنصيف ديه زنان چه مي‌باشد؟ 1. ديه به معناي ارزش انسان نيست تا تساوي آن در قتلِ...
مقتولي كه از فرقه‌ها باشد
اگر مقتول به قتل عمد، داراي پدر و مادر باشد و پدر داراي مسلك اهل حق باشد آيا پدر حق قصاص و يا ديه دارد يا خير؟ 1. اگر پدر مانند مادر مسلمان باشد و به اصول اسلامي معتقد باشد حق قصاص دارد. اگر مقتول به قتل عمد، داراي مسلك اهل حق باشد آيا...
ديه قتل شِبه عمد
در قتل شبه عمدي كه قاتل فوت كرده اولياء دم به طرفيت ورثه قاتل (اولياء دم) دعوي طرح كردند و ورثه قاتل محكوم به پرداخت ديه از ماترك قاتل شدند لكن قاتل مالي ندارد با تحقيق و بررسي مشخص شد ورثه قاتل هم مال ندارند آيا مي‌شود ديه مقتول را از بيت‌المال...
حكم اشاعه ويروس كشنده
آيا شخصي آگاهانه و از روي عمد كه خود مبتلا به ويروس HIV مي‌باشد، شخص ديگري را مبتلا به ايدز نمايد، قاتل محسوب مي‌شود و قتل عمد صورت گرفته؟ 1. ويروس ايدز و ابتلاي به آ‌ن مراتبي دارد. 2. تماس و ارتباط با شخص ديگر اقسامي دارد. ...
نمایش 1 - 10 از 14 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 2