نمایشگر دسته ای مطالب
احكام جهاد
احكام جهاد

با توجه به اينكه بنده از اهالي كشمير مي‌باشم و با هندوستان در حال جنگ مي‌باشيم و از تسلط هندوستان بر كشمير راضي نمي‌باشيم، آيا مي‌توان دولت هند را به عنوان كافر حربي دانست؟