نمایشگر دسته ای مطالب
مصرف سيگار
مصرف سيگار

آيا كشيدن سيگار چه در مكاني كه ديگري نيست يا در حضور ديگران كه از دود و بوي سيگار، اذيت مي‌شوند جايز است؟

مصرف انرژي
مصرف انرژي

نظر به محدوديت ظرفيت توليد، پالايش و عرضه گاز طبيعي و مصرف بي رويه انرژي بخصوص گاز طبيعي در فصل زمستان توسط برخي از مشتركين محترم كه نهايتاً منجر به تعدّي به حقوق عمومي و سلب امكان بهره‌مندي...

لقمه حرام
لقمه حرام

خانمي كه داراي حملي مي‌باشد و نسبت به آوردن لقمه حرام توسط شوهر به خانه قطع دارد اين خانم چه شيوه‌اي را در پيش گيرد تا اين نوزاد در رَحِم از اين قضيه صدمه نبيند؛ يا حداقل ضرر كمتري به او وارد...

خوردن گوشت عقيقه
خوردن گوشت عقيقه

در خصوص گوشت عقيقه برادر و خواهر نسبت به يكديگر و فرزندان نسبت به پدر و مادر آيا هر يك از اينان مي‌توانند از گوشت عقيقه ديگري مصرف كنند و همچنين زن مي‌تواند از گوشت عقيقه پسر شوهرش بخورد چنان‌كه...