نمایشگر دسته ای مطالب
احكام لقطه
اگر كسي مالي را پيدا كند كه : الف) قيمت آن كمتر از يك درهم است؛ ب) قيمت يك درهم يا بيش از يك درهم است؛ آيا مي‌تواند آن‌ها را تصاحب كند؟ 1. [اگر لقطه، كمتر از يك درهم [1] باشد] مي‏تواند با قصد تملك بردارد. 2. [اگر لقطه، يك درهم يا...