نمایشگر دسته ای مطالب
احكام غصب
احكام غصب

شخصي‌ به خاطر آنكه كارفرما او را اذيت مي‌كرد و حقوق كمي‌ به وي‌ مي‌داد، مقداري‌ از اموال كارفرما را سرقت نموده، بعد از مدتي‌ قسم به قرآن ياد كرد و منكر سرقت شد و حالا پشيمان است؛ ولي‌ دادن آن پول براي‌ وي‌ ميسّر نيست؛ آيا...