نمایشگر دسته ای مطالب
خسارت‌هاي آبرويي
خسارت‌هاي آبرويي

اگر كسي به ديگري تهمت بزند يا [از او] غيبت كند و امثال آن: در صورتي كه آن شخص مطّلع شده باشد، بايد او را به هر نحو راضي كند و طلب حلاليّت نمايد؛...

ديون مالي
ديون مالي

كسي كه به ديگري بدهي دارد:

اگر مبلغ معلوم و طلبكار معلوم است: آن را پرداخت...

ضمانت شركت پست
ضمانت شركت پست

شركت پست كه با أخذ كارمزد و دادن رسيد عهده‌دار رساندن محموله‌اي جهت تحويل در شركت پست شهر مقصد شده است آيا در صورت فقدان و حيف و ميل محموله متعهدٌله، به دليل قصور و سهل‌انگاري كاركنان شركت پست...

ضمانت دانشجوي پزشكي
ضمانت دانشجوي پزشكي

خانمي هستم 53 ساله، حدود 35 سال پيش به عنوان دانشجو، براي دورهٴ يادگيري، وارد بيمارستان شدم، خانم پرستاري به من آمپولي دادند و به جاي اينکه بگويند اين آمپول را بريز داخل سرم، گفتند بزن به سرم،...

ضمانت پزشك
ضمانت پزشك

اگر پزشكي به اشتباه دارويي را تجويز نمايد و پرستار نيز بر اساس نسخه‌اي كه پزشك پيچيده دارو را به بيمار بخوراند و بيمار بر اثر خوردن دارو بميرد، آيا پزشك كه سبب تلف بوده ضامن است؛ يا پرستار كه مباشر تلف بوده؟ در صورتي كه...