نمایشگر دسته ای مطالب
دريافت خسارت مالي
دريافت خسارت مالي

اعضاي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران هر ساله مبلغي را تحت عنوان حقّ عضويت مي‌پردازند. اين مبلغ در هر سال بنا به مصوبه شورايعالي نظام پزشكي افزايش مي‌يابد. حال اگر برخي از اعضا حقّ عضويت...

حق فسخ ناشي از تغيير شغل
حق فسخ ناشي از تغيير شغل

شخصي مغازه‌اي را در حدود چهل سال پيش در تهران اجاره مي‌كند و به شغل خشكشويي مشغول مي‌شود. مستأجر فوت مي‌كند و وارثين وي كه در عين حال مالك سرقفلي و حق كسب و پيشه مغازه مذكور بودند, حدود بيست سال...

فروش ملك رهني
فروش ملك رهني

شخصي ملك خود را كه در رهن بانك بوده و به ديگري مي‌فروشد, بانك معامله را نه اجازه نموده و نه رد كرده و فقط اظهار داشته كه تنفيذ نمي‌نمايد. آيا عدم تنفيذ, دليل بر رد است يا...

خيار غبن
خيار غبن

شخصي زميني را به شخص ديگري به عقد بيع صحيح شرعي و ثمن مشخص فروخته است. متأسفانه پس از گذشت پانزده سال از زمان انعقاد عقد بيع به استناد خيار غبن ادعاي فسخ بيع نموده است و...

فروش اموال بدون اذن موكل
فروش اموال بدون اذن موكل

اگر وكيلي كه اختيار فروش اموال موكلش را دارد بدون رعايت مصلحت موكلش, مال او او را به قيمت بسيار ارزان‌تر از قيمت بازار بفروشد, شرعاً وضعيت اين معامله چگونه است؟ (شرعاً معامله...

مسائل خريد و فروش
مسائل خريد و فروش

در سال ... [سازمان كشاورزي] به تعاوني سازمان اعلام نموده تراكتور اونيورسال ... تومان و فرگوسن دو برابر آن است با پرداخت يك دوم بهاء در نوبت قرار مي‌گيريد. بعد از شش ماه مجدداً اعلام نمودند در...