نمایشگر دسته ای مطالب
مسائل زكات
آيا سكّه‌هاي بهار آزادي و امثال آن مصداق سكّه‌هاي مسكوك مشمول زكات مي‌باشد؟ سكّه بهار آزادي مشمول زكات نيست. 6/8/87   بنده از چند سال پيش مبلغي بابت زكات بدهكار بوده و اكنون توانايي پرداخت آن را دارم آيا مي‌توانم آن را صرف...