نمایشگر دسته ای مطالب
حكم رطوبت پس از بول و استبراء
حكم رطوبت پس از بول و استبراء

 1. حكم رطوبتي‌ كه بعد از بول و عمل استبراء از انسان خارج مي‌شود چيست؟

 2. چون فكر مي‌كنم كه اين...

راه‌هاي ثبوت نجاست
راه‌هاي ثبوت نجاست

در حكم به نجاست شي‌ء، يقين لازم است يا گمان غالب و ظاهر نيز كفايت مي‌كند؟

 نجاست چيزي‌ با يقين، اطمينان، شهادت دو عادل، اخبارِ صاحب يد...

غساله آب قليل
غساله آب قليل

آيا غساله آب قليل پاك است يا نجس؟

غساله آب قليل كه عين نجس را زايل مي‌كند نجس است و از آن غساله كه با خروجش محل  نجس پاك مي‌شود...

پاكي عرق جنب از حلال
پاكي عرق جنب از حلال

اگر فردي از راه حلال جنب شده باشد و عرق كند، لباس‌هايش نجس مي‌شود يا نه؟

عرق جنب از حلال، پاك است....

معناي طهارت معصومان(عليهم السلام)
معناي طهارت معصومان(عليهم السلام)

آيا طبق آيه شريفة تطهير مي‌توان استدلال نمود كه معصومين(عليهم السلام) از هر گونه پليدي‌ و نجاست ظاهري‌ و باطني‌ حتي نجاست خون و...، پاك مي‌باشند؟