نمایشگر دسته ای مطالب
ذبيحه و غذاي اهل كتاب
ذبيحه و غذاي اهل كتاب

از نظر شما آيا خوردن غذا در رستوران اقليت‌ها جايز است؟

خوردن ماهي و هر غذايي كه محتاج به ذبح نباشد، جايز است....

ازدواج با اهل كتاب
ازدواج با اهل كتاب

آيا ازدواج مرد مسلمان با زن زرتشتي موحد جايز است؟

آيا تفاوتي بين حكم ازدواج دائم و موقت در اين مورد وجود دارد؟

1....