نمایشگر دسته ای مطالب
حكم سلب حقّ طلاق از شوهر توسط زن
حكم سلب حقّ طلاق از شوهر توسط زن

اگر زن حق طلاق را به هر ترتيب از شوهر گرفته باشد و در سند نكاح قيد گرديده باشد آيا الف: اين حق طلاق به طور مطلق است يا توكيل؟ يعني مي‌تواند مطلق باشد يا فقط به مفهوم توكيل...

احكام طلاق
احكام طلاق

مرد و زن شيعي كه قانوناً و شرعاً همسر يكديگرند، توسط دادگاه خانواده پاكستان مطلّقه شدند در حالي كه مرد از اجراي اين صيغه ناراضي است، زيرا اين كار عذابي براي خانواده خود و همسرش است. آيا اين طلاق از نظر شريعت ما معتبر و...