نمایشگر دسته ای مطالب
حكم سلب حقّ طلاق از شوهر توسط زن
اگر زن حق طلاق را به هر ترتيب از شوهر گرفته باشد و در سند نكاح قيد گرديده باشد آيا الف: اين حق طلاق به طور مطلق است يا توكيل؟ يعني مي‌تواند مطلق باشد يا فقط به مفهوم توكيل است؟ ب: آيا زن مي‌تواند بدون اقامه دليل محكم و اثبات آن خود را هر زمان كه...
پرداخت ديه از بيت‌المال
آيا ديه جرح عمدي كه ضاربين ناشناس بعد از عمل ضرب و جرح عمدي متواري شوند و بعد از گذشت چندين ماه از ضاربين مذكور خبري به دست نيايد مي‌تواند همانند ديه قتل از بيت‌المال پرداخت شود يا نه؟ مجروح به جرح عمدي يا غيرعمدي سهمي در بيت‌المال ندارد,...
فروش ملك رهني
شخصي ملك خود را كه در رهن بانك بوده و به ديگري مي‌فروشد, بانك معامله را نه اجازه نموده و نه رد كرده و فقط اظهار داشته كه تنفيذ نمي‌نمايد. آيا عدم تنفيذ, دليل بر رد است يا اينكه رد بايد صراحتاً اعلام شود؟ مِلك رهن و منافع آن در مدت رهن متعلق...
خيار غبن
شخصي زميني را به شخص ديگري به عقد بيع صحيح شرعي و ثمن مشخص فروخته است. متأسفانه پس از گذشت پانزده سال از زمان انعقاد عقد بيع به استناد خيار غبن ادعاي فسخ بيع نموده است و دليلي بر جهل خود نسبت به غبن اعاده ننموده است. آيا از نظر شرعي چنين امري...
انحصار وراثت
انحصار وراثت مربوط به مرحوم شدن پدري كه ورثه او عبارتند از: زوجه, مادر و فرزندان به شرح زير است: دارايي آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و ديوني كه بر تركه تعلق مي‌گيرد يك هشتم از اموال منقول و قيمت ابنيه و اشجار سهم همسر دائمي متوفي و مابقي...
فروش اموال بدون اذن موكل
اگر وكيلي كه اختيار فروش اموال موكلش را دارد بدون رعايت مصلحت موكلش, مال او او را به قيمت بسيار ارزان‌تر از قيمت بازار بفروشد, شرعاً وضعيت اين معامله چگونه است؟ (شرعاً معامله صحيح است يا غيرنافذ؟) 1ـ هر گاه وكيل, محدوده وكالت را رعايت نكرده و...
حكم قصاص يا عدم قصاص پدر به جهت قتل فرزند خود
 آيا حكم عدم قصاص پدر به لحاظ قتل عمد فرزند در تمامي موارد و با هر انگيزه‌اي به صورت مطلق جاري است؟ يا در موارد خاص و استثنايي قصاص از پدر ساقط است؟ 1ـ يكي از شرايط قصاص اين است كه قاتل, پدر مقتول نباشد. 2ـ بر پدر كه قاتل فرزند خود...
حكم قتل مجنون ادواري در حين جنون
1ـ «الف» با علم به اينكه «ب» دچار جنون ادواري است درصدد قتل عمدي برآمده و در فرصت مناسب كه «ب» دچار جنون ادواري گرديده, مرتكب قتل عمدي وي مي‌گردد. آيا در فرض سؤال قاتل قصاص مي‌گردد؟ 2ـ در فرض عدم تعلق قصاص, وضعيت ديه يا تعزير به چه صورت است؟ ...
حكم قتل كافر حربي توسط شخص مسلمان
اگر مسلماني با اين اعتقاد كه خون انسان كافر ذمي, حربي, مستأمن هدر مي‌باشد و با اين اعتقاد مرتكب قتل عمدي وي گردد آيا در چنين وضعيتي قاتل قصاص مي‌گردد؟ در فرض عدم تعلق قصاص, وضعيت ديه يا تعزير چگونه است؟ 1ـ يكي از شرايط قصاص تساوي در دين است...
عزاداري و سينه‌زني جهت ساير ائمه اطهار(ع)
عزاداري اعم از سينه‌زني و راه‌اندازي دسته‌جات عزاداري براي عرض ادب به ساحت مقدس ساير ائمه اطهار(عليهم السلام) غير از حضرت سيدالشهداء(عليه السلام) چه حكمي دارد؟ 1ـ عزاداري براي هر كدام از اهل بيت عصمت و طهارت قربةً الي الله عبادت است. 2ـ...
نمایش 11 - 20 از 170 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 17