نمایشگر دسته ای مطالب
مسائل اجتهاد و تقليد
آيا تقليد، ياد گرفتن فتواي مجتهد است  و يا عمل به فتوا و يا اينكه صرفاً التزام است؟ تقليد التزام به عمل است. بهمن 1388   آيا حضرتعالي‌ بقاء بر تقليد [از] مرجع ميّت را جايز مي‌‌دانيد؟  بقاء بر تقليد [از] ميّت، جايز...
اشتغال بانوان و عدم مغایرت حفظ حجاب باعرف مکان سکونت
آيا عرف مكان يا محل كار در ميزان حدود شرعي مقرر براي حجاب موثر مي باشد؟ مثلا زنان عشايري که موهايشان در سن و سال خاصي بافته شده بيرون است يا زنان جنوب ايران که در عرف آنجا جوراب نمي پوشند يا زناني که در هنگام کار در زمين کشاورزي مقداري از شلوار خود...
تفاوت ارث پسر و دختر
سؤال1:همان‌‌گونه كه در آيه ده سورهٴ مباركهٴ نساء آمده است چرا اولاً پسر دو برابر دختر ارث مي‌برد؟ سؤال2: ديگر آنكه در آيه 33 سورهٴ نساء آمده است ﴿الرجال قوامون علي النساء﴾ سؤال اين است چرا بايد مرد سرپرست زن باشد؟ و به بيان ديگر چرا بين پسر و...
وقف
زميني است که پيش از 60 سال وقف شده که مقداري از محصول آن براي بزرگداشت شهداي بدر و احد و حنين و کربلا خرج شود و الان به مقدراي از آن زمين براي تاسيس سالن مطالعه احتياج مبرم داريم بي زحمت پاسخ مناسب را بيان فرماييد. جواب:  بسم الله...
بقاء بر تقلید میت اعلم
بقاء بر تقلید میت اعلم
تقلید از میت
تقلید از میت
ضامن بودن اداره پست پس از اخذ کالا
ضامن بودن اداره پست پس از اخذ کالا
شرایط اعلم بودن مرجع
شرایط اعلم بودن مرجع
نمایش 161 - 168 از 168 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 17