مسائل متفرقه ازدواج
زن شوهردار با مردي زنا نموده است و بعد از زنا از شوهر اوّلي طلاق گرفته و عدّه را هم مراعات كرده و جاهل به حكم بوده و توبه نموده و سپس به عقد فرد زاني درآمده است و الآن مدت چهار سال با هم زندگي مي‌كنند؛ حكم چيست؟ 1. ليس في المسئلة دليل يعتد به...
سبب‌هاي محرميت
دو پسرعموي‌ من و خواهر بزرگم شيرخورده مادربزرگم هستند. آيا فقط اين سه نفر با هم محرم‌اند يا همه فرزندان عمويم با خواهران و برادرانم محرم‌اند؟ 1. دو پسرعمو با خواهر بزرگ شما كه همشيرند، محرم‌اند، و آن دو با خواهر بزرگ شما عمو و عمهٴ همه فرزندان...
نفقه
زوجه طي سند عادي مهريه، نفقه و كليه حقوق خود را به همسرش حلال نموده است. زوجه مدّعي است اين سند و نوشته با تهديد و اجبار از سوي همسر از وي اخذ گرديده و اين در حالي است كه هيچ شاهدي بر اين مدّعا وجود ندارد. اولاً حلال نمودن، ناظر به ابراء است يا...
ازدواج با فِرق اسلامي
اگر دختر شيعه با مردي كه داراي مسلك اهل حق است ازدواج نمايد آيا محرميت ايجاد مي‌شود و اين ازدواج مشروع است؟ و آيا فرزندي كه از اين زوج متولد مي‌شود طهارت مولد دارد و حلال‌زاده است؟ عنوان اهل حق بر چند گروه اطلاق مي‌شود. معيار حكم شرعي آن است...
ازدواج موقّت
اگر در عقد موقّت تعيين مدت فراموش شود؛ اما منظور عقد موقّت باشد، و عمل نزديكي هم صورت نگرفته باشد چاره چيست؟ 1. در صورت فراموش شدن مدت ظاهراً عقد باطل خواهد بود. 2. احتياط آن است كه طلاق جاري شود، زيرا اگر به ازدواج دائم تبديل شده باشد،...
نمایش 1 - 5 از 7 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 2