پرداخت ديه از بيت‌المال
آيا ديه جرح عمدي كه ضاربين ناشناس بعد از عمل ضرب و جرح عمدي متواري شوند و بعد از گذشت چندين ماه از ضاربين مذكور خبري به دست نيايد مي‌تواند همانند ديه قتل از بيت‌المال پرداخت شود يا نه؟ مجروح به جرح عمدي يا غيرعمدي سهمي در بيت‌المال ندارد,...
حكم قصاص يا عدم قصاص پدر به جهت قتل فرزند خود
 آيا حكم عدم قصاص پدر به لحاظ قتل عمد فرزند در تمامي موارد و با هر انگيزه‌اي به صورت مطلق جاري است؟ يا در موارد خاص و استثنايي قصاص از پدر ساقط است؟ 1ـ يكي از شرايط قصاص اين است كه قاتل, پدر مقتول نباشد. 2ـ بر پدر كه قاتل فرزند خود...
حكم قتل مجنون ادواري در حين جنون
1ـ «الف» با علم به اينكه «ب» دچار جنون ادواري است درصدد قتل عمدي برآمده و در فرصت مناسب كه «ب» دچار جنون ادواري گرديده, مرتكب قتل عمدي وي مي‌گردد. آيا در فرض سؤال قاتل قصاص مي‌گردد؟ 2ـ در فرض عدم تعلق قصاص, وضعيت ديه يا تعزير به چه صورت است؟ ...
حكم قتل كافر حربي توسط شخص مسلمان
اگر مسلماني با اين اعتقاد كه خون انسان كافر ذمي, حربي, مستأمن هدر مي‌باشد و با اين اعتقاد مرتكب قتل عمدي وي گردد آيا در چنين وضعيتي قاتل قصاص مي‌گردد؟ در فرض عدم تعلق قصاص, وضعيت ديه يا تعزير چگونه است؟ 1ـ يكي از شرايط قصاص تساوي در دين است...
زندان
در باب احکام نکاح و طلاق واژهٴ حبس (زندان) در منابع فقهي آمده است. در عصر معصومان(عليهم السلام) اين حبس وجود داشت. دربارهٴ آن کمي راهنمايي فرماييد. 1. زندان در اسلام وجود داشته و دارد؛ 2. زنداني کردن بايد پس از اثبات جرم ِمخصوص در محکمه...
نمایش 1 - 5 از 14 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 3