استفتاء؛
آیا استعمال تتن و سیگار روزه را باطل می کند؟
استفتاء: چیزهایی که روزه را باطل می کند:
مقدار فطريه ماه مبارك رمضان
احتراما نظر مبارك خود را در خصوص مسائل ذيل مرقوم فرماييد: مقدار فطريه ماه مبارك رمضان چه مبلغي است؟ فطريه مهماني كه قبل از غروب آفتاب شب عيد فطر وارد شود اعم از اينكه به دعوت صاحبخانه آمده باشد يا بدون دعوت بر عهده كيست؟ فطريه...
استهلال
معيار تحقق اول ماه قمري و نيز طريق ثابت شدن آن چيست؟ معيار اول ماه قمري آن است که 1. فاصله و نسبت ماه و آفتاب، 2. [فاصله و نسبت] ماه و زمين و 3. مجموع دو نسبت ياد شده به قدري باشد که رؤيت ماه امکان‌پذير باشد.  آنچه طريق ثبوت اول...
روزه استيجاري
انجام روزه قضا براي ديگري توسط فردي كه خود نماز و روزه قضا بر عهده دارد چه صورت دارد؟ 1. اگر نيابت از ديگري موجب ضيق يا فوت تكليف خود نمي‌شود جايز است. 2. و اگر موجب آن باشد هرچند حرام است ولي قضاي [از] ديگري صحيح است. 12/9/87
اكل و شرب غيرمعتاد
در باب صوم به چه دليل اكل و شرب غيرمعتاد هم مبطل است؟ (من طلبه هستم و دليل فقهي اين مطلب را خواهانم) 1. در صورتي كه اكل و شرب از طريق معتاد يا دهان باشد، روزه باطل مي‌شود، هرچند مأكول و مشروبِ معتاد ـ يعني خوراكي ـ نباشند و دليل آن، اطلاق...
نمایش 1 - 5 از 6 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 2