ذبيحه و غذاي اهل كتاب
از نظر شما آيا خوردن غذا در رستوران اقليت‌ها جايز است؟ خوردن ماهي و هر غذايي كه محتاج به ذبح نباشد، جايز است. 15/9/84   در صورت پاك بودن اهل كتاب، استفاده از ذبيحه حلال‌گوشت و غذاهاي‌ آنان چه حكمي‌ دارد؟  1. استفاده از...
ازدواج با اهل كتاب
آيا ازدواج مرد مسلمان با زن زرتشتي موحد جايز است؟ آيا تفاوتي بين حكم ازدواج دائم و موقت در اين مورد وجود دارد؟ 1. ازدواج دائم مرد مسلمان با زن زرتشتي جايز نيست. 2. ازدواج موقت مرد مسلمان با زن زرتشتي بر خلاف احتياط است.