احکام لقطه
اگر کسی مالی را پیدا کند که : الف) قیمت آن کمتر از یک درهم است؛ ب) قیمت یک درهم یا بیش از یک درهم است؛ آیا می‌تواند آن‌ها را تصاحب کند؟ 1. [اگر لقطه، کمتر از یک درهم [1] باشد] می‏تواند با قصد تملک بردارد. 2. [اگر لقطه، یک درهم یا...
فروش ملک وقف‌شده
احتراماً به استحضار می‌رساند به موجب وصیت پدرم شش دانگ ملکی به مساحت سیصد مترمربع در کرج جهت احداث حسینیه وصیت گردیده و در حال حاضر سند مالکیت به نام اینجانب می‌باشد. جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه شد و شهرداری پس از استعلام از شهرداری...
اختصاص فضایی از مسجد به کتابخانه
اختصاص فضایی از مسجد به کتابخانه و فعالیتهای‌ فرهنگی‌ بسیج  قسمتی‌ از مسجد به کتابخانه و فعالیتهای‌ فرهنگی‌ بسیج اختصاص دارد و فقط در شب‌های‌ احیاء در اختیار نمازگزاران قرار می‌گیرد و زمانی‌ که نماز جماعت برقرار نباشد، بعضاً به صورت فرادا...
کالبد شکافی
آیا جهت کالبدشکافی به منظور انجام آزمایشات و پیشرفتهای علمی در صورت عدم دسترسی به اجساد غیر مسلمان می‌توان از اجساد بالغ، نابالغ و جنین مسلمان استفاده کرد؟      1. کالبد شکافی جسد مسلمان جهت صرف آموزش یا آزمایش جائز نیست. ...
استفتاء؛
آیا استعمال تتن و سیگار روزه را باطل می کند؟
استفتاء: چیزهایی که روزه را باطل می کند:
نمایش 1 - 5 از 166 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 34