آرشیو مقالات
هماهنگي جلال و جمال الهي
بسم الله الرحمن الرحيم  و به نستعين قال أمير الموءمنين علي (عليه‌السلام): «عقول النساء في جمالهنّ و جمال الرجال في عقولهم». [1] هر موجودي مظهر نامي از نام‌هاي الهي است، زيرا خلقت كه از اوصاف فعلي خداست، نه از اوصاف ذاتي وي، عبارت...
هماهنگي جلال و جمال الهي
بسم الله الرحمن الرحيم   و به نستعين قال أمير الموءمنين علي (عليه‌السلام): «عقول النساء في جمالهنّ و جمال الرجال في عقولهم». [1] هر موجودي مظهر نامي از نام‌هاي الهي است، زيرا خلقت كه از اوصاف فعلي خداست، نه از اوصاف ذاتي وي، عبارت...
نيايش سالكان و رهاورد واصلان
بسم الله الرحمن الرحيم وايّاه نستعين 1. علم گرچه هستي مجرّد است و تمام درجات هستي، مخصوصاً هستي منزّه از لوث مادّه، كمال است، ليكن كمال، خود داراي مراتب فراوان است كه برخي از آنها راجع به مرحله عقل انسان، و بعضي ديگر راجع به مرحله وهم و خيال...
نگاهي اجمالي به برخي از اسرار نماز
بسم الله الرحمن الرحيم و اياه نستعين بحث پيرامون راز هر چيزي، فرع وجود آن است، زيرا معدوم بي‌راز است. نماز از آن جهت كه داراي وحدت اعتباري بوده و وحدت مساوق هستي است، از وجود حقيقي بهره‌اي نداشته، قهراً رازي هم نخواهد داشت؛ ليكن از آن حيث كه...
شرح حديث «رأس الحكمة مخافة الله»
بسم الله الرحمن الرحيم و اياه نستعين قال رسول الله‏(صلّي الله عليه وآله وسلّم): «رأس الحكمة مخافة الله عزّوجلّ». [1] كمالي كه حيات پاك و جاويد انسان را تأمين كند، علم الهي است، زيرا عالم الهي در صحنه توحيد خداوند، چون فرشتگان گواه...
راه تحصيل علم حصولي و شهودي
بسم الله الرحمن الرحيم واياه نستعين   لذّت هاي مقطعي در مسير انسان سالک 1. پيمودن راه دور، همراه با رنج فراوان است. راهنماي راستين كسي است كه به منظور تحمّل رنج راه، لذّت موسمي را به سالك بچشاند، تا از خستگي راه گذشته بكاهد و...
ذكر و حكمت آن
بسم الله الرحمن الرحيم واياه نستعين   ياد خدا بارزترين مصداق پرستش عبادت خداوند كه در چهره‌هاي گونه‌گون تجلّي مي‌كند، در صورت «ذكر» نيز به عنوان خاص ظهور دارد؛ به طوري كه ذكر خداي سبحان از بارزترين مصاديق پرستش او است. ذكر...
حكمت عبادات
بسم الله الرحمن الرحيم   1. در نظام تكوين، هر معلولي بنده علت خود بوده، در حدوث و بقا آن را پيروي مي‌كند و در ذات و صفت و فعل فرمان آن را مي‌برد؛ هيچ‌گونه گسستگي در رشته عليّت راه ندارد، نه علّت از اشراف و افاضه بازمي‌ماند و نه معلول...
تأثير ياد مبدأ و معاد در تهذيب نفس
بسم الله الرحمن الرحيم وايّاه نستعين   تفاوت درجات علم 1. علم گرچه هستي مجرّد است و تمام درجات هستي، مخصوصاً هستي منزّه از لوث مادّه، كمال است، ليكن كمال، خود داراي مراتب فراوان است كه برخي از آنها راجع به مرحله عقل انسان، و بعضي...
بررسي وحدت شخصی وجود در تمهید القواعد
بسم الله الرحمن الرحيم وايّاه نستعين حمدْ خدايي را كه تمام حقيقتِ هستي است: ﴿هو الأوّل و الآخر و الظاهر و الباطن﴾ [1] و سپاسْ معبودي را كه با همه اشيا و اشخاص هست: ﴿هو معكم أينما كنتم﴾ [2] و ثنا آفريدگاري را رواست كه هر چيزي جز او...
نگاهي اجمالي به برخي از اسرار نماز
بسم الله الرحمن الرحيم و اياه نستعين   مراتب اسرار نماز سحر، مناسب ترين زمان براي رازيابي نماز نماز عصارۀ اسفارچهرگانه خرق حجاب ظلماني و نوراني توسط نماز سيري در كتاب «سرّ الصلوة» حضرت امام خميني(قدس سرّه) هماهنگي شريعت و طريقت و...