آرشیو مقالات
نبوت، معجزه، امامت
بسمه تعالي شأنه العزيز   در اين نوشتار كوتاه توضيح دو مطلب سودمند به نظر مي‌رسد: اوّل، بيان معناي معجزه و سرّ تلازم آن با صدق مدعي نبوّت.  دوم، بيان معناي امامت و سرّ برشماري آن از اصول مذهب در فرهنگ تشيّع.   بخش اول ...
معرفت ديني
بسم الله الرّحمن الرّحيم و ايّاه نستعين   پيرامون فهم بشر و بلندا و ژرفاي آن سخن بسيار است، چون از شئون گوناگوني برخوردار است كه هر يك بحث مبسوط و جدايي را مي‌طلبد. آنچه در بخش دوم اين گفت‌وگوها مورد بحث قرار گرفته، عمدتاً ناظر به...
مباحثي پيرامون تبيين ولايت فقيه
بسم الله الرحمن الرحيم و إيّاه نستعين   چون مستور ماندن برخي از مبادي تصوري يا مطوّي بودن بعضي از مقدمات تصديقي بحث، از سهولت تصور معناي ولايت فقيه يا از ميسور بودن پذيرش آن مي‌كاهد، مناسب است توجه پژوهشگران مباني ولايت فقيه وناقدان...
فلسفه و اهداف حكومت اسلامي
بسم اللّه الرحمن الرحيم   ضرورت تشکيل حکومت بر اساس قانون لزوم تشكيل حكومت و اداره جامعه بر اساس قانون مدوّن از نظر صائب هيچ انديشوري پوشيده نيست و گروهي كه سود خود را در هرج و مرج جست‌وجو مي‌كنند و از نظم قانوني حاكم بر اجتماع...
فلسفه حقوق بشر
بسم اللّه الرحمن الرحيم و إيّاه نستعين   فصل يكم. مبدأ فاعلي و غايي حقوق بشر تدوين حقوق جهاني بشر محتاج به بررسي فلسفه حقوقي آن است كه خطوط محوري آن در متن كتاب آمده است. آنچه در اين پيش‌گفتار بازگو مي‌شود، مطالبي است كه يا در...
فطرت در وحي و عقل
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين   كانَ اميرُالمؤمنين علي بن ابي طالب(عليه‌السلام) يَقولُ: و كَلِمَة الاِخْلاصِ فاِنَّها الفِطْرَةِ. [1] تفاوت فطرت انسان از طبيعت و غريزه و مطلق بيني و مطلق خواهي آن 1. «فطرت» كه سرشتي...
علوم انساني و هماهنگي وحي و عقل
بسم الله الرحمن الرحيم و إياه نستعين   علم و عمل انسان موجودي است متفكر و انديشمند كه كار خود را بر محور انديشه انجام ميدهد و تفكر او در تنظيم كارش مؤثر است؛ به‌طوري كه نه ميتوان تفكر را از انسان گرفت كه نينديشد، نه ميتوان كار و...
خطوط كلّي امامت
بسم اللّه الرحمن الرحيم و إيّاه نستعين   الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله و صلّي الله علي جميع الأنبياء و المرسلين و الأئمة الهداة المهديين؛ سيّما خاتم الأنبياء و خاتم الأوصياء  عليهم آلاف التحية و...
تبيين مباني ولايت فقيه
بسم الله الرحمن الرحيم و إياه نستعين   فصل يكم ظهور هستي واقعي يا اعتباري، مرهون تحقق وحدت حقيقي و اعتباري كثرت بدون انسجام و هماهنگي، نه وجود تكويني دارد كه منشأ آثار عيني بوده، در سلسله علل هستهاي حقيقي قرار گيرد، نه وجود...
بررسي براهين معاد و شبهات منكران
بسم الله الرحمن الرحيم و إيّاه نستعين   ابهام بشر در زندگی پس از مرگ جريان معاد و زندگي پس از مرگ، آن‌چنان پيچيده و دشوار است كه آراء متفكران بشري درباره آن، بيش از آنچه كه درباره آغاز جهان و مبدأ عالم دچار دشواري شده، به ابهام...
نقش شاعران متعهد در احياي آثار اهل‌بيت(عليهم‌السلام)
بسم الله الرحمن الرحيم  وايّاه نستعين   اثر حفظ ميراث فرهنگي سرايندگان حفظ تراثِ نفيس فرهنگي سرايندگان ادب‌پرور و صيانت آن از تطاول تاريخ و غارت زمانه،سهم‌بسزايي‌در درمان لُهاثِ نفس‌مُسَوّل و اَمّار دارد؛زيرا اديبان هنرمند،...
كوثر قرآن
بسم اللّه الرحمن الرحيم   عجز قلم و زبان از وصف کوثر پيامبر(صلي الله عليه و آله) گفتار و نوشتار، هرچه بلند و پر معنا و نغز و رسا باشد، توان معرفي شخصيّتي كه اصلش از عالم ملكوت و شاخ و برگش در جهان ناسوت گسترده است را ندارد؛ زيرا...
قرآن در نهج البلاغه
بسم الله الرحمن الرحيم   عناصر محوري حضور قرآن در نهج البلاغه عناصر محوري حضور قرآن در نهج البلاغه و رهنمود نهج البلاغه دربارهٴ قرآن را سه ركن اساسي تشكيل مي‌دهد: 1. تطبيق محتواي نهج البلاغه با مضمون قرآني و تعليل مطالب آن با...
سيري در وصيّت‌نامه امام خميني(ره)
بسم اللّه الرحمن الرحيم   در نظام هستي كه اساس آن بر حق و صدق استوار است، گفتار و نوشتاري از تأثير راستين برخوردار است كه از حقّ و صدق بهره مند باشد. مقدار بهره وري هر چيز از حقّ و صدق، به اندازه پيوند وجودي آن شي ‌ ء با حقّ محض و صدق...
خلافت الهي مفسّر قرآن كريم
بسم الله الرّحمن الرّحيم   و ايّاه نستعين   حمدْ خداي حميدي را سزاست كه نَغْبه‌اي از تسنيم عِنايت همگان را به نغمه ثناخواني واداشت: ﴿اِنْ من شي ‌ ء اِلّا يُسَبّح بحمده﴾ [1] . تصليه و تسليم انبياء به ويژه حضرت ختمي ‌ مرتبت و...
برابري قرآن با اهل بيت (عليهم‌السلام)
بسم اللّه الرحمن الرحيم وإيّاه نستعين                      ضرورت  تبيين خصايص تكويني و تشريعي اهل‌بيت(عليهم‌السلام) اهل بيت عصمت و...
نكاتي پيرامون تفيسر قرآن كريم
بسم الله الرّحمن الرّحيم نكاتي پيرامون تفسير قرآن كريم [1] اختصاص بهره مندي از قرآن به پرهيزگاران يكم. قرآن مجيد، مظهر رحمت مطلق خداي رحمان است؛ ﴿الرّحمنُ ٭ عَلّم القرانَ﴾ ؛ [2] ليكن بهره‌مندان از آن فقط پرهيزگاران ‌ اند؛ ...
قرآن در قرآن
بسم اللّه الرحمن الرحيم   مظهريت انسان در همه اسماي جماليه و جلاليه الهي پروردگاري كه سراسر جهان امكان را آفريد، نشانهٴ جمال خويش را در پهنهٴ آفرينش ارائه داد كه هم به خلقت فراگير اشاره كرد: ﴿اللّه خالق كل شي ‌ ءٍ﴾ [1] و هم...
قرآن ـ فرقان ـ كتاب
بسم اللّه الرحمن الرحيم   مقدمه علمي كه در پيرامون قرآن بحث مي ‌ نمايد و موضوعش قرآن و محمول آن عوارض و اوصاف ذاتي قرآن است، تفسير ناميده مي ‌ شود و در علوم برهاني چاره ‌ اي جز موضوع حقيقي نيست تا محمولات پراكنده در اثر عروض ذاتي...
سيره تفسيري حضرت استاد
بسم الله الرّحمن الرّحيم و ايّاه نستعين   الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علي جميع الأنبياء والمرسلين والأئمّة الهداة المهديّين؛ سيّما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحيّة والثناء، بهم نتولّي و من أعدائهم نتبرّء إلي...