تعهد و تأدّب كارگزار در حكومت اسلامي
بسم اللّه الرحمن الرحيم و اياه نستعين   اثر پيوند کارگزار با ارباب رجوع در سلامت يا عدم سلامت کار انگيزه هر كار اجتماعي، پيوند مخصوصي است كه بين كارگزار و مراجعه ‌ كننده به وي برقرار مي‌شود و در تمام جهات، تابع همان پيوند خواهد...
كرامت در قرآن
بسم الله الرّحمن الرحيم إيّاه نعبد وإيّاه نستعين   1. كرامت، نحوه وجود و هستي خاصّي است كه كامل ‌ ترين مصداق آن براي خداي سبحان ثابت است كه داراي عالي ‌ ترين درجه وجود بوده، بلكه خود، هستي محض است و چون معناي كرامت، هم بر واجب‌لوجود...
هدايت در قرآن
بسم اللّه الرحمن الرحيم   بهره مندي همگان از هدايت قرآن 1. چون قرآن مجيد به منظور هدايت همگان تنزّل يافت، تمام افرادي كه در پهنه زمين و گستره زمان به سر مي ‌ برند از نور رهنمود او برخوردار خواهند شد و در فهم معارف آن، نه فرهنگ...
نكاتي پيرامون مسئله ارث
بسم الله الرحمن الرحيم   ضرورت ارث براي حفظ نظام اجتماعي يكي از برنامه‌هاي حياتي بشر كه براي حفظ نظام اجتماعي ضروري است، جريان ارث است كه به طور اختلاف در اديان و ملل جهان بوده و هست و چون اسلام كامل‌ترين آنهاست، اين مطلب اساسي را...
نظام حج در اسلام
بسم اللّه الرحمن الرحيم   1. حج يكي از بارزترين و ظاهرترين برنامه‌هاي جهان شمول اسلام است و چون اسلام، تنها ديني است كه از طرف پروردگار عالم نازل شده و تنها مكتبي است كه در بردارنده تمام كمالات انساني است و يگانه ديني است كه تمام اديان...
نمایش 1 - 5 از 15 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 3