حكمت عبادات
بسم الله الرحمن الرحيم   1. در نظام تكوين، هر معلولي بنده علت خود بوده، در حدوث و بقا آن را پيروي مي‌كند و در ذات و صفت و فعل فرمان آن را مي‌برد؛ هيچ‌گونه گسستگي در رشته عليّت راه ندارد، نه علّت از اشراف و افاضه بازمي‌ماند و نه معلول...
بررسي وحدت شخصی وجود در تمهید القواعد
بسم الله الرحمن الرحيم وايّاه نستعين حمدْ خدايي را كه تمام حقيقتِ هستي است: ﴿هو الأوّل و الآخر و الظاهر و الباطن﴾ [1] و سپاسْ معبودي را كه با همه اشيا و اشخاص هست: ﴿هو معكم أينما كنتم﴾ [2] و ثنا آفريدگاري را رواست كه هر چيزي جز او...
تأثير ياد مبدأ و معاد در تهذيب نفس
بسم الله الرحمن الرحيم وايّاه نستعين   تفاوت درجات علم 1. علم گرچه هستي مجرّد است و تمام درجات هستي، مخصوصاً هستي منزّه از لوث مادّه، كمال است، ليكن كمال، خود داراي مراتب فراوان است كه برخي از آنها راجع به مرحله عقل انسان، و بعضي...
خطوط كلي امامت
  بسم اللّه الرحمن الرحيم و إيّاه نستعين خطوط كلّي امامت تأثير عدم شناخت امام در حيات و مرگ جاهلي نقش امام در باريافتن به جنة اللقاء محذور عقلي نداشتن انفکاک امامت از نبوت تأثير عدم شناخت امام در حيات و مرگ جاهلي نقش امام در باريافتن...
نگاهي اجمالي به برخي از اسرار نماز
بسم الله الرحمن الرحيم و اياه نستعين   مراتب اسرار نماز سحر، مناسب ترين زمان براي رازيابي نماز نماز عصارۀ اسفارچهرگانه خرق حجاب ظلماني و نوراني توسط نماز سيري در كتاب «سرّ الصلوة» حضرت امام خميني(قدس سرّه) هماهنگي شريعت و طريقت و...
نمایش 71 - 75 از 76 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 16