تفسير سوره الرحمن جلسه 02 (1396/07/23)
تفسير سوره مباركه الرحمن ـ آيات اول تا سيزدهم
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 238 (1396/07/23)
مباحث فقه نكاح جلسه 238
تفسير سوره الرحمن جلسه 01 (1396/07/22)
تفسير سوره مباركه الرحمن جلسه اول ـ آيات اول تا سيزدهم
مباحث فقه ـ نکاح ـ جلسه 237 (1396/07/22)
مباحث فقه نكاح جلسه 237
آيت الله العظمی جوادی آملی در درس تفسیر بیان داشتند:
فرد فرد این ملت بزرگ، با این انقلاب و نظام هستند و آن را همراهی و حفظ می كنند
آیت الله العظمی جوادی آملی در جلسه درس تفسیر با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا در خصوص «برجام» اظهار داشتند: مسئولین ما، دولت ما، ارتش و سپاه ما، فرد فرد این ملت بزرگ و بزرگوار ما، با این انقلاب و با این نظام هستند و آن را همراهی و حفظ می...
نمایش 1 - 5 از 1,591 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 319