نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

پرداخت ديه از بيت‌المال

آيا ديه جرح عمدي كه ضاربين ناشناس بعد از عمل ضرب و جرح عمدي متواري شوند و بعد از گذشت چندين ماه از ضاربين مذكور خبري به دست نيايد مي‌تواند همانند ديه قتل از بيت‌المال پرداخت شود يا نه؟

مجروح به جرح عمدي يا غيرعمدي سهمي در بيت‌المال ندارد, بنابراين حكومت اسلامي موظّف به پرداخت ديه يا غرامت ديگر نيست. جوادي آملي 30/1/95