نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

وقف حضرت سيدالشهداء(عليه السلام)

يکي از مؤمنين مبلغ... تومان پول نقد را، وقف حضرت سيدالشهدا(عليه السلام) کرده­اند. آيا شرعاً وقف پول نقد صحيح است؟

1. وقف پول که هيچ فائده­اي بدون نقل عين ندارد صحيح نيست.

2. اگر مقصود، نذر پول بود؛ نه وقف آن، و تعبير "وقف" بر اثر آگاه نبودن[به مسأله] باشد احتياطاً در اجلال و تکريم حضرت سيدالشهدا(عليه السلام) صرف شود. 14مهر 1391

 

1. زمين‌هاي زراعتي روستاها تا حدود چهل سال قبل به علت قلّت نيروي انساني و مشكلات كِشت با وسايل سنّتي و اوليه كشت و زرع به اين صورت انجام مي‌شد كه نصف زمين زراعتي يك روستا در يك سال و نصف ديگر زمين مزروعي همان روستا در سال ديگر كشت مي‌شد. با توجه به مورد فوق كشاورز مي‌بايست در جايي ساكن باشد تا موفق به كشت گردد و از طرف ديگر بيش از نصف زمين‌هاي زراعتي روستايي با دست تواناي مردم آباد شده است.

2. اهالي روستاي ... هر ساله در روز عاشورا مهماندار مهمانان حضرت امام حسين(عليه السلام) هستند؛ يعني در روز عاشورا چندين روستاي مجاور جهت عزاداري سرور شهيدان(عليه السلام) از قديم الايام به اين روستا مي‌آيند و ناهار را مهمان اهالي اين روستا مي‌باشند.

با توجه به موارد فوق آيا اجاره زمين مسكوني و زراعي شامل حال مردم اين روستا مي‌شود يا خير؟

1. زمين‌هايي كه در تاريخ وقف، موات بوده و بعداً آباد شده، اعم از مسكوني و زراعي، وقف نيست.

2. زمين‌هايي كه در تاريخ وقف آباد و ملك واقف بوده، مقداري را كه واقفْ وقف كرده است همان مقدارْ وقف است و درآمد آن به همان مصرف معيّن در وقف‌نامه صرف مي‌شود.

3. اگر هزينه مهمانداري عاشورا در زمان وقف، جزء مخارج عزاداري بوده، هم‌اكنون برابر وقف‌نامه به حساب وقف عمل شود. محرم 1419