نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

وقف

زميني است که پيش از 60 سال وقف شده که مقداري از محصول آن براي بزرگداشت شهداي بدر و احد و حنين و کربلا خرج شود و الان به مقدراي از آن زمين براي تاسيس سالن مطالعه احتياج مبرم داريم بي زحمت پاسخ مناسب را بيان فرماييد.
جواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم
1. تغيير کاربري در صورتي که درآمد آن بيشتر يا مساوي باشد جايز است.
2. لازم است اجاره زمين وقفي برابر وقفنامه مصرف شود.
3. توليت متولي شرعي محفوظ و تمام امور با سرپرستي او انجام شود.
جوادی آملی 22/12/1389