نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

مقدار فطريه ماه مبارك رمضان

احتراما نظر مبارك خود را در خصوص مسائل ذيل مرقوم فرماييد:

  1. مقدار فطريه ماه مبارك رمضان چه مبلغي است؟
  2. فطريه مهماني كه قبل از غروب آفتاب شب عيد فطر وارد شود اعم از اينكه به دعوت صاحبخانه آمده باشد يا بدون دعوت بر عهده كيست؟
  3. فطريه مهماني كه در شب عيد فطر بعد از غروب آفتاب وارد شود اعم از اينكه به دعوت صاحبخانه آمده باشد يا بدون دعوت بر عهده كيست؟
  4. مهماني كه افطار مختصري كرده و در شب عيد براي مهماني به منزل ميزبان بيايد فطريه او بر عهده كيست؟
  5. كسي كه روز عيد فطر پول نقد ندارد كه فطريه خود را بپردازد ولي چند روز بعد حقوق مي‌گيرد يا پولي به دستش مي‌رسد آيا براي پرداخت فطريه بايد قرض كند؟ يا هر موقع كه به دستش رسيد پرداخت نمايد؟

بسم الله الرحمن الرحيم و اياه نستعين

  1. مقدار فطريه سه كيلو گندم, برنج, خرما و مانند آن يا پول آن كه در هر مكاني قيمت خاص خود را دارد.
  2. فطريه كسي كه اول مغرب شب عيد (نه غروب) نانخور كسي محسوب شود بر او واجب است. صرف نان او را در شب عيد بخورد كافي نيست بلكه بايد نانخور او حساب شود. بنابراين مهماني كه فقط افطار كسي را مي‌خورد و نانخور او محسوب نمي‌شود فطريه او بر ميزبان واجب نمي‌شود.
  3. كسي كه پول فطريه را تا ظهر روز عيد فطر ندارد قرض كردن بر او واجب نيست هر چند اگر قرض كند و اداء نمايد صحيح است. البته اگر قرضي نكرده باشد, بعد از دريافت حقوق بايد فطريه را بپردازد.

جوادي آملي / دماوند 28 ماه مبارك 1436