نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

مقتولي كه از فرقه‌ها باشد

اگر مقتول به قتل عمد، داراي پدر و مادر باشد و پدر داراي مسلك اهل حق باشد آيا پدر حق قصاص و يا ديه دارد يا خير؟

1. اگر پدر مانند مادر مسلمان باشد و به اصول اسلامي معتقد باشد حق قصاص دارد.

اگر مقتول به قتل عمد، داراي مسلك اهل حق باشد آيا مي‌توان از قاتل كه شيعه است قصاص نمود؟

2. اگر مقتول مسلمان باشد و به اصول اسلامي معتقد باشد مي‌توان از قاتل هر چند شيعه باشد حق قصاص را استيفاء نمود. البته در صورتي كه قاتل مرد باشد بايد نصف ديه را به اولياي قاتل پرداخت كرد. 10/2/88