نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

معناي طهارت معصومان(عليهم السلام)

آيا طبق آيه شريفة تطهير مي‌توان استدلال نمود كه معصومين(عليهم السلام) از هر گونه پليدي‌ و نجاست ظاهري‌ و باطني‌ حتي نجاست خون و...، پاك مي‌باشند؟

 معصومان(عليهم السلام) از هر گناهي‌، اعم از كوچك و بزرگ، طاهرند.

معناي‌ آية تطهير، طهارت معصومان از هر رجس است.

معناي‌ آية تطهير اين نيست كه رجس آنان مانند خون و... پاك است.

سعي‌ كنيد در معارف عميق قرآن و عترت تدبر شود؛ نه در اين‌گونه مسائل.   ١٢/٤/١٣٨١