نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

مصرف سيگار

آيا كشيدن سيگار چه در مكاني كه ديگري نيست يا در حضور ديگران كه از دود و بوي سيگار، اذيت مي‌شوند جايز است؟

سيگار كشيدن اگر موجب اعتيادِ ضررآور آن است جايز نيست و اگر سبب اعتياد نمي‌شود و براي استعمال كنندهٴ آن ضرر ندارد ليكن موجب آلودگي محيط زيست مي‌شود لازم است ترك شود.  10/11/87