نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

مسائل متفرقه وقف

در شهر ما، امامزاده‌اي است كه اراضي موقوفه به وقف عام دارد كه براي منزل مسكوني و مغازه و غيره استفاده شده است، قطعه‌اي از اين زمينها را براي مسجد جامع در نظر گرفته‌ايم كه انشاء الله با همت والاي مردم متديّن ساخته شود. آيا اختصاص دادن اين قسمت از زمينهاي موقوفه براي مسجد جامع جايز است؟

زميني كه براي مطلق كار خير وقف شده باشد مي‌توان در آن مسجد احداث كرد به طوري كه ابديّت آن به وسيله وقف مطلق حاصل شده باشد و عنوان مسجد شدن به وسيله وقفِ بنا و قصد آن پديد آيد. آبان 89

 

در صورتي كه جاده و خيابان احتياج به عقب‌نشيني داشته باشد و اين كار موجب تخريب ديوار حسينيه و قبوري خواهد شد، كه دو مورد از اين قبور، از سادات است و سي سال هم از آن‌ها گذشته است و قبر چند نفر ديگر هم كمتر از سي سال مي‌باشد و تخريب قبر ميّت نيز كلّي نيست بلكه نصف خاك از روي قبر گرفته مي‌شود و دوباره شن‌ريزي و آسفالت مي‌شود آيا تخريب ديوار حياط حسينيه و قبر ميّت اشكال دارد يا نه؟

1. تخريب حسينيه كه وقف نيست با رضايت صاحب آن جايز است.

2. تخريب مقداري از ظاهر قبر و ترميم آن، كه نه نبش قبر است و نه هتك مؤمن، جايز است. 30/5/74