نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

كار كردن مسلمان تحت مديريت غير مسلمان

آيا كاركردن افراد مسلمان از نظر شرعي تحت رياست يا مديريت فرد يهودي حرمت دارد يا خير؟

صرف كار كردن مسلمان تحت رياست يا مديريت يهودي حرام نيست.

در صورتي كه كار حرام باشد يا سبب ضعف نظام اسلامي يا تقويت نظام سلطه و يا بهره‌وري حرام شود، جايز نيست. 26/5/88