نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

فروش ملك رهني

شخصي ملك خود را كه در رهن بانك بوده و به ديگري مي‌فروشد, بانك معامله را نه اجازه نموده و نه رد كرده و فقط اظهار داشته كه تنفيذ نمي‌نمايد. آيا عدم تنفيذ, دليل بر رد است يا اينكه رد بايد صراحتاً اعلام شود؟

  1. مِلك رهن و منافع آن در مدت رهن متعلق به راهن (گرودهنده) است.
  2. تصرّف مرتهن در عين رهني بدون اذن رهن‌دهنده جايز نيست.
  3. راهن (گرودهنده) مي‌تواند در مدت رهن از منافع عين مرهونه استفاده كند.
  4. راهن بدون اذن قبلي مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد.
  5. اگر راهن بدون اذن قبلي فروخت حتماً بايد با اجازه و تنفيذ بعدي نافذ شود.
  6. مادامي كه مرتهن (بانك) تنفيذ نكند مبيع در اثر تعلّق حقّ‌الرهانه آزاد نيست.
  7. مرتهن تا هر وقت كه فكّ رهن نشد مي‌تواند معامله را به هم بزند و ملك يا كالا را بفروشد. جوادي آملي 30/1/95